Документи и публикације

 

СТАТУТ ГРАДА СОМБОРА

2016. ГОДИНА

 

Порез на имовину

 


Службени листови града Сомбора 2016:

ОДЛУКЕ:

19.07.2016. 

11.07.2016.

08.02.2016.

 

РЕШЕЊА:

22.07.2016.

22.07.2016.

22.07.2016.

11.06.2016.

24.06.2016.

23.06.2016.

14.06.2016. 

14.06.2016.

09.06. 2016.

Решења донета на конститутивној седници Скупштине града Сомбора (08.06.2016.)

02.05.2016.

22.04.2016.

11.04.2016


23.02.2016. 

05.01.2016.

28.01.2016.

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

26.05.2016

Записник о извршеном иснпекцијском надзору над бунаром Б-7 у Дорослову


2015.ГОДИНА

Службени листови града Сомбора (2015)

Стратегија одрживог развоја

ПРАВИЛНИК О УЗБУЊИВАЊУ

О Д Л У К Е

04.12.2015

16.11.2015

 

03.09.2015.


13.08.2015.

28.05.2015.

05.06.2015. 

25.2.2015.


Р Е Ш Е Њ А

22.07.2016.

23.12.2015. 

26.11.2015. 

09.11.2015. 

4.11.2015. 

30.09.2015. 

23.09.2105

27.08.2015.

05.08.2015

22.07.2015

16.07.2015

03.7.2015.

03.7.2015.


05.06.2015. 

05.06.2015.

Решење о именовању Момчила Бацковића за директора ЈП "Дирекција за изградњу града Сомбора" Сомбор

2.6.2015.

2.06.2015.

28.05.2015.

19.05.2015. 

21.04.2015.

17.4.2015

13.02.2015.

22.01.2015.

22.01.2015.

19.01.2015.

06.01.2015.

06.01.2015.

06.01.2015.

06.01.2015.

ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ (2015.)

30.12.2015.

30.12.2015.

28.12.2015.

8.12.2015. 

9.12.2015. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ГРАДА СОМБОРА (2014.)

ОДЛУКЕ (2014.)

9.10.2014.

ДОКУМЕНТА И ПУБЛИКАЦИЈЕ (2014.)

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИК ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈА ГРАДА СОМБОРА


15.12.2014

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014.2020

30.12.2014.

30.12.204.

30.12.2014. 

30.12.2014. 

26.12.2014.

4.12.2014.

4.12.2014.

25.11.2014. 

7.11.2014.

17.09.2014.

27.08.2014.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2014. ГОДИНУ

РЕШЕЊА O ПРЕСТАНКУ И ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

14.11.2014.

 

РЕШЕЊА (2013.)

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ГРАДА СОМБОРА (2014)

  1. Одлука о доношењу просторног плана Града Сомбора
  2. Просторни плана Града Сомбора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ГРАДА СОМБОРА (2013)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ГРАДА СОМБОРА (2012)Датум последње измене: 24.07.2016


Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs