апр 15

155. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

155. седница Градског већа

155. седница Градског већа

Дана 15. априла 2019. године одржана је 155. седница Градског већа града Сомбора на којој се нашло тринаест тачака дневног реда.

Чланови Већа су усвојили предлог Критеријума и текста Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2019. години, а износ средстава који ће бити на располагању за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2019. години је 14.000.000,00 динара.

Усвојени су и предлог закључка за расподелу средстава у области спорта за 2019. годину по окончаном Конкурсу, Извештај о резултатима Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима и предлог Одлука о приступу реализацији пројеката по Конкурсу који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Према овом предлогу Одлуке о учешћу на Конкурсу које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, град Сомбор учествује са следећим пројектима:

„Изградња водовода у Сомбору у Коњовићевој улици до Партизанске улице до испред пруге“, са учешћем града Сомбора у износу од 1.312.496,207 динара без ПДВ-а,

 „Изградња водовода у дужини од 923,28 м у улици Солунских бораца у Сомбору“ у износу од 1.713.872,18 динара без ПДВ-а и

„Изградња канализације употребљених вода у дужини од 956,00 м у улици Солунских бораца у Сомбору“, у износу од 5.286.527,72  динара без ПДВ-а.

На следећој седници Скупштине града ће се наћи предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација