феб 23

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА У КУЛТУРИ У 2018. ГОДИНИ, КОЈЕ ЋЕ ГРАД СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА

Комисија за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2018. годину, прегледала је достављене предлоге и констатовала да је на јавни позив достављено 67 предлога пројеката, односно програма.

Комисија је једну пријаву која је пристигла по истеку јавног позива одбацила и 18 пријава одбила проценивши да у предлогу одбијених пројекта исказани трошкови нису реално приказани и оправдани.

Комисија је предложила да се у 2018. години из средстава опредељених Одлуком о буџету града Сомбора за 2018. годину, финансира 48 пројеката, односно програма и манифестација.

Према предлогу Комисије, највише средстава, односно милион динара заслужује манифестација УГ „Бодрог“ – „Бодрог фест 2018“, предложено је и да се   800.000,00 динара  додели ГКУД  „Раванград“ за  годишње програмске активности на очувању културног блага  Срба староседелаца.  Исти износ, 800.000,00 динара, предлаже се за редован рад Сомборског певачког друштва, а за редован рад СКУД „Ђурђевак“ – Кљајићево, предлаже се износ од 575.000,00 динара. За програмске активности УГ „Буњевачко коло“ предложен је износ од 450.000,00 динара, док је за програм оснаживања младих у Стапару који је предложила МКПЗ „Стапар“, предложен износ од 420.000,00 динара.

Комплетна листа предложених пројеката доступна је овде.

На предложену листу, учесници конкурса имају право да поднесу приговор у року од три дана од дана објављивања исте, односно до  27. фебруара 2018. године.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 23

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕДИЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години, објављен је 23. фебруара 2018. године и медији који испуњавају услове конкурса предлоге пројеката могу достављати наредних 20 дана.

За суфинансирање  медијских садржаја  Одлуком о буџету града Сомбора за 2018. годину опредељено је 12.000.000,00 динара.

Најмањи износ који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи 2,5 милиона динара.

Штампани медији, радио станице, новинске агенције и интернет портали, као учесници конкурса могу поднети захтев за суфинансирање највише до 80 одсто вредности пројекта, а телевизије до 50 одсто вредности пројекта.

У конкурсу  су наведени и критеријуми за оцену пројеката и позив новинарским удружењима да предложе чланове комисије која ће прегледати пријављене пројекте и одлучити о  томе које би медијске садржаје требало суфинансирати.

Пријаве се подносе на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра (приземље „Жупаније“) или редовном поштом на адресу: Град Сомбор – Градоначелница, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком –  за Конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја.

Конкурс са припадајућим обрасцима доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 23

ПРЕДСТАВЉЕНA ПЕНЗИОНЕРСКA КАРТИЦA, ДОСТАВЉАЊЕ НА КУЋНЕ АДРЕСЕ ПЕНЗИОНЕРА ДО КРАЈА АПРИЛА

Представљене пензионерске картице

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић  јуче (22.02.2018.) је у Дому Народне скупштине  Србије представио пензионерску картицу коју ће пензионери моћи користити уместо пензионог чека.

Пензионерске картице су бесплатне и омогућиће остваривање  додатних попуста  код компанија са којима Министарство рада и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање остваре договор.

Пензионерима ће  картице,  са кратким упутством, бити достављене на кућну адресу. Картица је израђена у 1.750.000 примера,  а добиће је  и сви нови пензионери.

Представљању картице присуствовали су Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора и Јасна Миљеновић, директорка  сомборске филијале РФ ПИО.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 22

ОДЕЉЕЊE ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПОЗИВА ОБВЕЗНИКЕ ДА У ЗАКОНСКОМ РОКУ ПРИЈАВЕ НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора подсећа и позива обвезнике који воде пословне књиге да су дужни да до 31. марта сваке пореске године поднесу пореску пријаву (ППИ1) са утврђеним порезом за ту годину.

За имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године или на други начин настане или престане пореска обавеза, обвезник пореза на имовину – правно или физичко лице, подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка било које од наведених промена.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, као и обвезник таксе за држање средстава за игру дужан је да надлежном органу (Одељење локалне пореске администрације),  у року од 15 дана од дана почетка коришћења права,  предмета и услуга, поднесе пријаву за утврђивање таксе.

Обавезу да поднесу пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине  имају имаоци права на непокретности, односно закупци,  за пословни простор који користе за обављање привредне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката.  Рок за подношење пријава за утврђивање накнаде је 15 дана од дана настанка обавезе за утврђивање накнаде.

Оригинално обавештење Одељења локалне пореске администрације доступно је овде, а потребни обрасци овде.

Обрасци се могу преузети и попуњени предати и на шалтеру три (3) Градског услужног центра у приземљу зграде „Жупаније“.

 Послови информисања и односа са јавношћу

феб 21

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

Комисија за расподелу средстава у области спорта у 2018. години утврдила је предлоге за суфинансирање  накнада  за стручно педагошки рад тренера у спортским клубовима, предлог листе за доделу стипендија  најперспективнијим младим спортистима, утврдила предлог листе за доделу средстава за програме клубова и предложила манифестације које ће се суфинансирати из буџета града Сомбора.

Учесници јавног позива имају право да поднесу приговор на предложену расподелу. Рок за подношење приговора је петак,  23. фебруар  2018. године.

Приговор се упућује Комисији за расподелу средстава у области спорта путем  Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми  на Писарници Градске управе града Сомбора (Градски услужни центар, шалтери 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Записник Комисије о предлогу расподеле средстава доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 21

ПОЗИВ МЛАДИМА ДА СЕ ДО 27. ФЕБРУАРА ПРИЈАВЕ НА ОБУКУ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА МЕЂУНАРОДНИХ ФОНДОВА

Обука младих са територије града Сомбора, старости од 15 до 30 година, за припрему и реализацију пројеката који се финансирају из средстава  фондова Европске уније и других међународних фондова биће организована почетком марта. С обзиром да је број учесника обуке ограничен, град Сомбор као реализатор обуке, позива младе да се за учешће на обуци пријаве најкасније до уторка, 27. фебруара 2018. године.

Пријаве се врше попуњавањем формулара који је доступан на сајту www.mladisombora.rs

Информацију  о пријему за учешће у обуци, млади  који буду укључени у обуку, добиће до краја дана у  среду, 28. фебруара 2018. године, а тада ће им бити прослеђена и агенда обуке.

Обука ће бити реализована у Омладинском клубу града Сомбора  у два дела, први део обуке биће организован у периоду од  2. до 4. марта, а други од 9. до 11. марта 2018. године.

За учеснике обуке обезбеђени су оброци, освежење, промо материјал, материјал за рад, сертификати о похађању обуке и  услуга превоза за учеснике из насељених места на територији града Сомбора.

Обука се организује у оквиру пројекта „МЛАД СЕ ПРОМЕНИ, ЗА ПОСАО ПОКРЕНИ 3.0 – унапређење запошљивости и подстицање запошљавања младих у Сомбору“, а партнери локалне самоуправе у пројекту су  Сомборски  едукативни  центар и Сомборски  омладинским Боом,  уз финансијску подршку Министарства омладине  и  спорта  Републике Србије.

Додатне информације заинтересовани могу добити електронским путем: е-маил: kancelarijazamlade@sombor.rs и путем телефона број: 062/87-50-901

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!