нов 24

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2018. ГОДИНИ

Сходно одлуци Градског већа града Сомбора, расписана су три јавна позива и то: ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града за 2018. годину, ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора у 2018. години и ЈАВНИ ПОЗИВ  за доделу средстава за реализацију Локалног акционог плана Рома у 2018. години.

Рок за подношење пријава предлога пројеката/програма, а у области културе и манифестација,  по сваком конкурсу је 15 дана од дана објављивања, односно од 24. новембра 2017. године.

Пријаве се подносе лично, на пријемном шалтеру Градске управе – Градски услужни центар (шалтер 11 и 12) или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Град Сомбор, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком комисије којој се пројекти достављају.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

нов 23

ГЛАСАЊЕ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ГРАЂАНА ДО 13.00 ЧАСОВА, 24. НОВЕМБРА

Град Сомбор  је и 2017. године приступио спровођењу пројекта „Партиципативно буџетирање“ чији је основни циљ да грађани својим предлозима учествују у креирању буџета за 2018. годину.

О спроведеном прикупљању предлога и завршном гласању говорили су Сава Дојић, председник Тима за имплементацију пројекта „Партиципативно буџетирање“ и члан Градског већа за област финансија и привреде и Бранислав Сворцан, члан Тима и помоћник градоначелнице за област културе и информисања.

Дојић и Сворцан су подсетили да је у првом делу спровођења пројекта достављено 948 упитника са 42 предложена пројекта.

„Највише упитника било је са предлогом реконструкције вртића  у Кљајићеву, чак  565 листића, што значи да су се Кљајићевчани добро организовали. Предлог  уграђивања лифтова за особе са посебним потребама, за мајке са бебама у колицима и друге особе, достављен је на 220  листића, док  је по  броју  достављених листића трећи  предлог реконструкције дечјег игралишта и парка у улици Вере Гуцуње у Сомбору. Ови предлози налазе се и на листићу за финално гласање“, каже Дојић и наводи да је било доста интересантних предлога грађана.

„Предлози грађана су подударни са визијом развоја града коју има Градска управа. Издвојио бих предлоге за уређење бициклистичких стаза на више локација у граду, предлоге за изградњу јавних тоалета, постављање сталака од гвожђа за цвеће, огласних табли на фреквентним местима. Када је реч о бициклистичким стазама могу да кажем да је почела израда  детаљне регулације бициклистичких стаза у граду Сомбору, после чега ћемо почети  изградњу, а планирали смо и постављање огласних табли на фреквентним местима. Поједине предлоге,  као што је питање водоторња код железничке станице који представља опасност за суграђане и околину,  град  не може сам да исфинансира.

Задовољни смо одзивом грађана и  настојаћемо да реализујемо више пројеката, посебно оних који могу да се одраде кроз редовну делатност  јавних комуналних предузећа“, истакао  је Дојић.

Бранислав Сворцан, помоћник градоначелнице за област културе и информисања навео је да је Тим за имплементацију  пројекта „Партиципативно буџетирање“ одлучио да и ове године омогући  да грађани гласају  путем флајера и гласачке кутије која се налази у Градском услужном центру и путем интернета, односно образца  који  је  постављен на званичној интернет страници града.  Финално гласање је почело 20. новембра и трајаће до 24. новембра, када ћемо организовати и гласање на Тргу Светог Ђорђа у времену од 10.00 до 11.00 часова. На Тргу, према „Пијаци у ланцима“ биће  постављена гласачка кутија са флајерима“, казао је Сворцан  и позвао грађане да гласају за један од три предлога у којима препознају  интерес не само предлагача,  већ  и интерес шире заједнице, те да касније подрже и прате реализацију пројеката који добије највећу подршку.

За реализацију пројеката у оквиру „Партиципативног  буџетирања“ биће издвојено  три милиона динара.

                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

нов 23

СПРОВОЂЕЊЕМ  МЕРА  АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ ЗАПОСЛЕНА 294 ЛИЦА

Сагледавајући мере активне политике запошљавања спроведене током 2017. године

Савет за запошљавање града Сомбора констатовао је да су,  у  оквиру програма које је реализовао и финансирао град,  запослена 294 лица.

За запошљавање незапослених лица из буџета града је издвојено 103.590.000,00 динара, а запошљавање је остварено путем финансирања  програма самозапошљавања, новог запошљавања, стручне праксе, јавних радова  у области старих заната, као и путем јавних радова  преко  јавних комуналних предузећа. Финансирани су и програми помоћи старим и непокретним лицима, те пољочуварска служба.

Програми су реализовани уз техничку подршку сомборске филијале Националне службе за запошљавање.

На састанку Савета за запошљавање, одржаном 17. новембра 2017. године, конципирани су и предлози који ће бити достављени  надлежним органима. Предлози се односе на спровођење мера активне политике запошљавања током наредне године, а један од предлога јесте да се у буџету за 2018. годину, планира већи  износ средстава за спровођење програма новог запошљавања.

„За овај програм  је у 2017. години било највеће интересовање, односно поднето је највише захтева, а предложићемо и да се приликом реализовања јавних радова више ангажују незапослена лица са села, као и да се јавни радови организују на подручју села“, каже Сава Дојић, председник Савета и члан Градског већа за област финансија и привреде.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

нов 22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О    БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Градско веће - 91. седница

Градско веће – 91. седница

У периоду јануар-септембар 2017. године укупни  приходи остварени су у износу од  1.744.720.050,00  динара и представљају остварење плана укупних прихода са 55,01 одсто, наведено је у извештају о извршењу Одлуке о буџету града за наведени период. Према извештају, у истом периоду укупни буџетски расходи извршени су у износу од 1.655.717.125,00 динара, односно на нивоу од 51,32 одсто. Градско веће је, на 91. седници, размотрило и прихватило достављени извештај и на даље разматрање и усвајање  упутиће га Скупштини града Сомбора.

Чланови Већа утврдили су Предлог стратешког плана комуналне полиције града Сомбора за период 2018-2023. године, а о предлогу ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора.

На 91. седници, одржаној 22. новембра 2017. године, прихваћена је и понуда ЈКП „Зеленило“ о обављању зимске службе у сезони 2017/2018. године, за шта је потребно 23.969.752,40 динара.

Градско веће је  прихватило извештај о спроведеном конкурсу за самозапошљавање незапослених лица, у оквиру којег ће  путем оснивања задруге или радње, бити запослено 31 лице, те конкурсу стручне праксе у оквиру којег ће 18 лица бити оспособљено за рад.

  Веће је именовало и  стручни тим за израду Програма развоја туризма града   Сомбора за период 2017-20125. године. У тим су именовани: Иван Шимунов, помоћник градоначелнице за област међународне сарадње,  Милан Стојков, градски архитекта, а испред Одсека за локални економски развој Михаел Плац, шеф Одсека и Николина Ковачић, правник у Одсеку. Чланови  тима испред Туристичке организације града Сомбора су туризмолози Ангелина Нађ и Игор Петровић, те Миријана Ивковић, правник. Руководилац тима је Иван Шимунов.

Градско веће је одлучило и о расписивању конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2018. години, као и пројеката и програма удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора у наредној години. Градско веће је одлучило и о расписивању јавног позива за доделу средстава за реализацију  Локалног акционог плана Рома у 2018. години.

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

нов 21

ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ВРТИЋУ – ОДРАЗ ДОБРЕ САРАДЊЕ ГРАДА, УДРУЖЕЊА НЕМАЦА „ГЕРХАРД“ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА“

Градоначелница са Немањом Сарачем, чланом Градског већа , представницима ХУН Герхард и директорком вртића Александром Перовић

Градоначелница са Немањом Сарачем, чланом Градског већа , представницима ХУН Герхард и директорком вртића Александром Перовић

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања  посетили су данас  вртић „Ђанић“ у Сомбору,  један од три објекта Предшколске установе „Вера Гуцуња“ у којем се  реализује билинвална настава у којој је други језик немачки.

Повод за посету било је уручење донације која садржи потребна учила за учење немачког језика за децу предшколског узраста.

Донацију вртићу, односно директорки вртића Александри Перовић, уручио је  Антон Бек, председник  Хуманитарног  удружења Немаца „Герхард“.

Градоначелница се захвалила представницима ХУН „Герхард“ и истакла да је и ова донација потврда добре сарадње са ХУН „Герхард“, како када је у питању предшколско васпитање и образовање, тако и када је реч о основном и средњошколском образовању.

„Радимо на свим пројектима који се односе на билингвалну наставу,  генерално у целом систему,  када је у питању територија града Сомбора.  Неколико година радили смо на развоју  ове идеје.  У објекту „Ђанић“, прошле  године,   започело  је учење  делом и немачког језика, а ове године смо тај програм проширили на још три објекта, тако да је укупно око 120 деце у припремном предшколском програму укључено у програм билингвалне наставе. Мислимо да је овај програм користан и за децу и њихово даље образовање и у том смислу ценимо напоре предшколске установе која је омогућила да се оволики број деце ове године укључи у програм. Ценимо и напоре удружења „Герхард“ који су донирали један део опреме за овај објекат и дали велику подршку у смислу кадрова које су  из Немачке  дошли да са децом раде на немачком језику и даљем развоју програма“, казала је градоначелница Душанка Голубовић.

Председник ХУН „Герхард“ истакао је да се пре 20 година експериментално радило на увођењу билингвалне наставе на немачком.

„Сада смо дошли до веома високог нивоа рада и све лепо функционише, јер имамо изузетно добру сарадњу и са градом и са забавиштем. Битно је за све Сомборце, а не само за немачку  националну мањину, што смо програм успели  довести до стадијума у којем  деца прате наставу  на немачком од забавишта, преко  основне и средње школе. Када заврше средњу школу имају једну добру базу знања немачког језика и добијају вредну диплому која је призната у целом свету“, навео је Бек.

У име све деце, а посебно деце објекта „Ђанић“, на донацији се захвалила директорка ПУ „Вера Гуцуња“, која се захвалила и градоначелници  и локалној самоурпави што подржавају пројекат билингвалне наставе на немачком језику.

Деца су на лицу места гостима показала колико су свестрана, као и да се најлакше учи кроз игру, наравно уз свесрдну подршку васпитачица.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

нов 17

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Од 17. до 25. новембра 2017. године трајаће јавна расправа о Нацрту  одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

Јавна презентација одлуке и завршна расправа одржаће се 27. новембра 2017. године, у времену од 10.00 до 11.00 часова у сали 108, у згради локалне самоуправе (Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Разлози за измене и допуне одлуке произилазе из чињенице да су створени формални услови за преузимање водовода у Алекси Шантићу, Дорослову, Риђици, Светозару Милетићу, Станишићу, Стапару, Телечки, Бачком Моноштору, Колуту и Бачком Брегу, од стране ЈКП „Водоканал“, али нису створени технички услови за очитавање потрошње воде преко водомера у наведеним селима.

Да би се створили потребни технички услови потребно је извршити баждарење водомера, а тамо где их нема извршити уграђивање и извршити друге техничке припреме, што изискује одређени временски период и  материјална средства.

Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, предлаже да се у наведеним селима  потрошња воде утврђује паушално и то 3м³ воде по члану домаћинства, уз накнаду за одржавање водоводног прикључка по домаћинству. На овај начин потрошња воде би се утврђивала све док се не стекну услови за очитавање потрошње воде преко водомера.

Предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке грађани могу доставити у писаном облику  на адресу: Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, и у електронском облику на е-маил vdespotovic@sombor.rs, најкасније до 25.11.2017. године.

Након завршетка расправе, Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора сачиниће  извештај о јавној расправи који ће са Нацртом  одлуке на даље одлучивање доставити Градском већу града Сомбора.

Нацрт одлуке можете погледати овде.

                                                            Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!