Povratak na Јавни позиви

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању редовне камате на краткорочне кредите за 2019. годину

Званична интернет презентација