Povratak na Javni pozivi

Odluke po javnom pozivu

Zapisnik komisije za raspodelu sredstava u oblasti sporta u 2018. godini

Zapisnik komisije za raspodelu sredstava u oblasti sporta u 2019. godini

Zapisnik Komisije o finansiranju i sufinansiranju manifestacija od značaja za Grad u 2018. godini

Konačna rang lista u okviru projekta reforma poreza na imovinu

Lista prijava po javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Sombora za 2019. godinu

Odluka o izboru banaka po Javnom pozivu bankama za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelom paketa pomoći, sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva

Predlog Komisije o dodeli Oktobarske nagrade grada Sombora za 2018. godinu

Predlog za dodelu Oktobarske nagrade (M. Vojnović) Predlog za dodelu Oktobarske nagrade (prof. dr D. Prokić i F. Varga)

Predlog liste odobdrenih projekata po javnom pozivu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekta udruženja koja neguju identitet nacionalnih manjina (nacionalnih zajednica) na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu

Predlog liste odobrenih projekata po Javnom pozivu „LAP za mlade 2018“

Predlog liste odobrenih projekata po javnom pozivu za realizaciju LAP-a Roma u 2018. godini

Predlog liste projekata, programa i manifestacija od značaja za Grad koji će se sufinansirati u 2018. godini

Predlog odluke po Javnom pozivu za izbor korisnika pomoći za unapređenje uslova stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine

Predlog odobrenih projekata po Javnom pozivu „Programi za decu 2018“

Predlog raspodele sredstava iz budžeta po javnom pozivu za sufinansiranje programa/udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2018. godini

Preliminarna lista vrednovanih programa i projekata iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2019.

Preliminarna rang lista odobrenih projekata po javnom pozivu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja neguju identitet nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2019. Godinu

Preliminarna rang lista odobrenih projekata po javnom pozivu za realizaciju LAP-a Roma u 2019. godini

Preliminarna rang lista odobrenih projekata po Javnom pozivu Lap za mlade u 2019. godini

Preliminarna rang lista odobrenih projekata po Javnom pozivu Programi za decu u 2019. godini

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Sombora za 2019. godinu

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja neguju identitet nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica

Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta grada Sombora po javnom pozivu za sufinansiranje programa/udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2019. godini

Rešenje po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju LAP-a za mlade u 2019. godini

Rešenje po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju programa za decu u 2019. godini

Predlog rang liste odobrenih projekata UG koja čuvaju identitet nacionalnih manjina

Zvanična internet prezentacija