Povratak na Архива

2017. година

Нацрт измена и допуна ПГР насељеног места Стапар и Нацрт измена и допуна ПГР Индустријске зоне у Сомбору

Измене ПГР Стапар 2017 Измене ПРГ индустријска зона 2017

Нацрт Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање стамбених зграда и накнаду за рад принудног управника

Нацрт одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Риђица и нацрт измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Дорослово

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Дорослово Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Риђица

Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину

Општи део буџета 2018 Приходи 2018 Расходи 2018 Рокови за јавну расправу

Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде за пиће (17.11.2017.)

Рани јавни увид Сивац Стапар

ПДР пута Стапар – Сивац јавни увид

Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама (05. јул 2017.)

Нацрт Одлуке о уређењу Града (29.6.2017.)

Предлог реда вожње „Севертранса“ а.д. Сомбор (27. јун 2017.)

Нацрт Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији Града Сомбора (27. јун 2017.)

 

Нацрт локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Измене и допуне Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2017-2021

Званична интернет презентација