Povratak na 2017. година

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Риђица и нацрт измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Дорослово

Званична интернет презентација