Povratak na 2017. година

Нацрт одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора

Званична интернет презентација