Povratak na 2017. година

Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде за пиће (17.11.2017.)

Званична интернет презентација