Povratak na 2017. година

Нацрт Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање стамбених зграда и накнаду за рад принудног управника

Званична интернет презентација