Povratak na Архива

2018. година

Јавни позив за учешће у јавној расправио нацрту плана јавног здравља града Сомбора за период 2018-2025

Преузми Нацрт Плана јавног здравља града Сомбора за период 2018-2025

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину (приходи, расходи и план капиталних инвестиција)

Преузми Нацрт – приходи 2019. Нацрт – расходи 2019. Нацрт плана капиталних инвестиција за 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о градским административним таксама

Преузми Нацрт одлуке о градским административним таксама

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Преузми Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Статута града Сомбора

Преузми Нацрт статута града Сомбора

Позив на јавну расправу РТВ

Поштовани , Програмски савет ЈМУ Радио телевизије Војводине вас позива да учествујете у Јавној расправи о програмским садржајима покрајинског јавног сервиса коју организујемо у Бачком Моноштору, у малој Сали Дома културе – Ивана Горана Ковачића 34, у уторак, 6. новембра са почетком у 18 часова. Тема овогодишњег циклуса јавних расправа је информисање друштвено осетљивих група,… Детаљније

Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора

Нацрт Одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга

Нацрт Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга

Рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан I и реконструкцију црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње

Нацрт одлуке о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње

Рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице

Нацрт одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику

Нацрт одлуке о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“, Сомбор

Нацрт одлуке о димничарским услугама на територији града Сомбора

Нацрт програма развоја туризма града Сомбора 2017-2025

Нацрт ревизије Стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014-2020

Нацрт одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града Сомбора

Нацрт одлуке о јавној расвети на територији града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту програма развоја туризма града Сомбора 2017-2025 и нацрту ревизије стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014-2020

Нацрт Одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о начину располагања, одржавања и управљања на непокретностима које су у јавној својини града Сомбора

Нацрт Одлуке о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор

Нацрт Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о висини накнаде за потребу општинских путева и улица на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о општинским путевима улицама и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о обављању делатности зоохигијене

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Светозар Милетић и Нацрт Плана детаљне регулације дела пута Стапар-Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула

Нацрт измене ПГР Светозар Милетић Нацрт ПДР дела пута Стапар-Сивац

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о уређењу града (12.01.2018.)

  Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе
Званична интернет презентација