Povratak na 2019. година

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Колут (бр.техн.дн.54/18 из децембра 2018.год.) (18.01. – 18.02.2019.)

Званична интернет презентација