Povratak na Јавна расправа – увид

Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај o спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о првом ребалансу одлуке о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину

Преузми

Извештај o спроведеној јавној расправи Програма развоја туризма Града Сомбора 2017-2025

Извештај о јавној расправи Одлуке о димничарским делатностима

Извештај о јавној расправи Одлуке о зоохигијени

Извештај о јавној расправи Одлуке о јавној расвети

Извештај о јавној расправи Одлуке о монтажним објектима

Извештај о јавној расправи Одлуке о накнади за употребу пута

Извештај о јавној расправи Одлуке о одржавању зелених површина

Извештај о јавној расправи Одлуке о првим изменама Одлуке о уређењу града

Извештај о јавној расправи Одлуке о такси превозу

Извештај о јавној расправи Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Преузми

Извештај о јавној расправи Одлуке о управљању непокретностима у јавној својини

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора (18.06.2019.)

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради других измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01 (18.06.2019.)

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 29 у Сомбору

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије (Ambrosia Artemisiifolia)

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о мрежи предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор

Преузми извештај

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању предшколске установе Вера Гуцуња Сомбор

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о петим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде и нацрту Одлуке о одржавању спољних делова зграда на територији града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о плану јавног здравља града Сомбора за период 2018-2025

Извештај о спроведеној јавној расправи Стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014 – 2020

Извештај о спроведеној трибини о учешћу грађана у изради акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Сомбору

Званична интернет презентација