Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Званична интернет презентација