Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора

Званична интернет презентација