Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о плану јавног здравља града Сомбора за период 2018-2025

Званична интернет презентација