Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за јавну расправу о нацртима одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и одлуке о накнадама за коришћење општинских путева (06.09. – 23.09.2019.)

Званична интернет презентација