Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради других измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору ПГР 05 (22.08. – 05.09.2019.)

Званична интернет презентација