Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни увид у део нацрта плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице (19.07. – 05.08.2019.)

Званична интернет презентација