Povratak na Јавна расправа – увид

Jавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације блока 81 у Сомбору (16.08. – 30.08.2019.)

Званична интернет презентација