Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – Ромско насеље (02.08. – 02.09.2019.)

Званична интернет презентација