Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације пословно – спортске зоне око градског стадиона (22.05. – 22.06.2020.)

Званична интернет презентација