Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (02.03. – 16.03.2020.)

Званична интернет презентација