Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас за Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 29 у Сомбору (08.11. – 22.11.2019.)

Званична интернет презентација