Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас за Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – Ромско насеље (08.03. – 22.03.2019.)

Званична интернет презентација