Povratak na Јавна расправа – увид

Рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – центар за третман отпада (06.09. – 20.09.2019.)

Званична интернет презентација