Povratak na Aktuelnosti

Obaveštenja

Obaveštenje Komisije za uzbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru regionalnog stambenog programa podprojekata 5

Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete

Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP „Čistoća“ Sombor, broj 01-2/250 od 08.04.2019.god.; Zapisnik sa 39/2019 sednice Nadzornog odbora koja je održana 03.04.2019. god., akt broj 01-13/6 od 03.04.2019.god. i Odluku o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP „Čistoća“ Sombor sa obrazloženjem, broj 01-22/15 od 03.04.2019.god.

Predlog za davanje saglasnosi na odluku Nadzornog odbora JKP „Čistoća“ Sombor o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP „Čistoća“ Sombor

Plan vršenja komunalnopolicijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec april 2019. godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana suzbijanja larvi komaraca

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i adaptacija poslovne zone u Somboru, sa biznis inkubatorom, hladnjačom i kvantaškom pijacom – tržnicom, na katastarskoj parceli broj 9342/1, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Grada Sombora, Trg cara Uroša br. 1

Obaveštenje o primeni zakonskih propisa u oblasti primene sredstava za zaštitu bilja (pesticida) u vreme punog cvetanja poljoprivrednih kultura, a u vezi akcije sprečavanja trovanja pčela

Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu od strane obveznika koji vode poslovne knjige (PPI-1) do 31. marta 2019. godine i to isključivo u elektronskom obliku

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o javnim raspravama

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Sombora

Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o mreži predškolske ustanove“Vera Gucunja“Sombor

Obaveštenje o zabrani saobraćaja svim vozilima u pešačkoj zoni

Kazne za netačne podatke u postupku ozakonjenja

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o taksi prevozu na teritoriji grada Sombora

Obaveštenje o primeni Pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete

Preuzmi Zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije

Obaveštenje o početku rada na pripremi izmena i dopuna odluke o uređenju grada

Obaveštenje za roditelje o upisu dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020

Arhiva

Zvanična internet prezentacija