Povratak na Обавештења (2018. година)

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција радио базне станице мобилне телефоније „НС2179 03 СО Бездан, Сомбор“, катастарска парцела број 6050/2, К.О. Бездан, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Званична интернет презентација