Povratak na Обавештења (2018. година)

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција радио базне станице мобилне телефоније „НС2243 04 Сомбор север“, катастарска парцела број 178, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Званична интернет презентација