Povratak na Обавештења (2018. година)

Обавештење о изради Елабората о мрежи основних школа на територији града Сомбора и нацрта Одлуке о мрежи основних школа на територији града Сомбора

Званична интернет презентација