Povratak na Обавештења (2018. година)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Сушара са подним складиштем за житарице, на катастарским парцелама број 5279 и 5280, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Мославина“ ДОО, Огњена Прице бр. 25, Сомбор

Званична интернет презентација