Povratak na Архива

Обавештења (2019. година)

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња пољопривредне биогасне станице за производњу електричне енергије снаге 500 кWel, на катастарској парцели број 1564/5, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиoца пројекта „АШ БИОПЛИН 03“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња пољопривредне биогасне станице за производњу електричне енергије снаге 500 кWel, на катастарској парцели број 1564/3, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиoца пројекта „АШ БИОПЛИН 02“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња пољопривредне биогасне станице за производњу електричне енергије снаге 500 кWel, на катастарској парцели број 1564/4, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиoца пројекта „АШ БИОПЛИН 01“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног амбалажног отпада – „Картон Плус“ доо Сомбор (11.06. – 24.06.2019.)

Преузми

Обавештење о третману одраслих комараца (10.06. – 30.06.2019.)

Преузми обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економског објекта, на катастарској парцели бр. 1042, К.О. Дорослово на територији града Сомбора, носиоц пројекта Ковач Лехел из Дорослова (28.05. – 06.06.2019.)

Преузми Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економског објекта, на катастарској парцели бр. 1073, К.О. Дорослово на територији града Сомбора, носиоца пројекта Јуђак Ержебет из Купусине (25.05. – 06.06.2019.)

Преузми обавештење

Обавештење о донетом Решењу о потреби птоцене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта Складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 8904/1, К.О. Сомбор 1 на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Картон Плус“ д.о.о. Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор

Преузми обавештење

Обавештење о третману одраслих комараца ( од 27.05 до 09.06.2019.)

Преузми обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

Преузми обавештење

Обавештење Комисије за узбор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала избеглицама у оквиру регионалног стамбеног програма подпројеката 5

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bački Monoštor-SO10/SOU10/SOO10“ на катастарској парцели бр. 1445, К.О. Бачки Моноштор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд., Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bezdan-SO08/SOU08/SOO08“ на катастарској парцели бр. 1901, К.О. Бездан, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд., Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економски објекат – стаја за свиње, на катастарској парцели бр. 155, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Ковач Ренате из Дорослова

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња економског објекта – стаја за свиње, на катастарској парцели бр. 1085, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта Трауб Тамаша и Трауб Кристине из Дорослова

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економски објекат – стаја за свиње са водонепропусном септичком јамом, на катастарској парцели бр. 465, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Холо Роналда из Дорослова

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња економског објекта – стаја за свиње, на катастарској парцели бр. 202, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Хенчар Крал Отилие из Дорослова

Обавештење о поднетом Захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bački Monoštor-SO10/SOU10/SOO10“ на катастарској парцели бр. 1445, К.О. Бачки Моноштор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд., Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о поднетом Захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bezdan-SO08/SOU08/SOO08“ на катастарској парцели бр. 1901, К.О. Бездан, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд., Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња пољопривредне биогасне станице за производњу електричне енергије снаге 500 kWel, на катастарској парцели број 1564/4, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 01“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња пољопривредне биогасне станице за производњу електричне енергије снаге 500 kWel, на катастарској парцели број 1564/5, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 03“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња пољопривредне биогасне станице за производњу електричне енергије снаге 500 kWel, на катастарској парцели број 1564/3, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 02“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња, реконструкција, санација и адаптација пословне зоне у Сомбору, са бизнис инкубатором, хладњачом и кванташком пијацом – тржницом, на кат. парц. бр. 9342/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња економског објеката – стаје за свиње, на катастарској парцели број 202, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Хенчар Крал Отилие из Дорослова (01.03 – 11.03.2019.)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економски објекат – стаја за свиње са водонепропусном септичком јамом, на катастарској парцели број 465, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Холо Роналда из Дорослова (01.03 – 11.03.2019.)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња економског објекат – стаје за свиње, на катастарској парцели број 1805, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта Трауб Тамаша и Трауб Кристине из Дорослова (01.03 – 11.03.2019.)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економски објекат – стаја за свиње, на катастарској парцели број 155, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Ковач Ренате из Дорослова (01.03 – 11.03.2019.)

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Акумулациони базен на заливном систему „Станишић“, на кат. парц. бр. 3034, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта „ДИНАМИКА“ ДОО, Јанка Веселиновића бр. 32, Нови Сад и „PAN HARVEST“ ДОО, Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Базна станица „СО – Стапарски пут (ИДЕА) УМТС“ СОУ101, СОЛ101, Сомбор, на катастарској парцели број 9321/7, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Акумулациони базен на заливном систему „Станишић“, на кат. парц. бр. 3034, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта „ДИНАМИКА“ ДОО, Јанка Веселиновића бр. 32, Нови Сад и „PAN HARVEST“ ДОО, Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/4, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Потпара Драгане из Куле

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/6, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Видекањић Стефана из Куле

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Бојовић Ивана из Гакова

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/4, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 01“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/3, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 02“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/5, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 03“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Сушара са подним складиштем за житарице, на катастарским парцелама број 5279 и 5280, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Мославина“ ДОО, Огњена Прице бр. 25, Сомбор

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Објекат станице за снабдевање горивом моторних возила, катастарска парцела број 11287/1, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕРЕНА-ТРАДЕ“ д.о.о., Стапарски пут бб, Сомбор

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Постројење за производњу обуће, на катастарским парцелама бр. 2070 и бр. 2071, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора носиоца пројекта „PROGETTI“ ДОО Владимирци, О.Ј. Сомбор, Ивана Милутиновића бр. 23-25, Сомбор

Званична интернет презентација