Povratak na Обавештења (2019. година)

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Постројење за производњу обуће, на катастарским парцелама бр. 2070 и бр. 2071, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора носиоца пројекта „PROGETTI“ ДОО Владимирци, О.Ј. Сомбор, Ивана Милутиновића бр. 23-25, Сомбор

Званична интернет презентација