Povratak na Обавештења (2019. година)

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/5, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 03“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Званична интернет презентација