Povratak na Обавештења (2019. година)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економски објекат – стаја за свиње, на катастарској парцели број 155, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Ковач Ренате из Дорослова (01.03 – 11.03.2019.)

Званична интернет презентација