Povratak na Обавештења

Допис број: 02-103/2-2019 од 03.06.2019. године, Препис – Извод Записника са VII седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 03.06.2019. год. са Одлуком о петим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-103/1-2019 од 27.05.2019.год. )

Званична интернет презентација