Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Производна хала и трпезарија са санитарним чвором на катастарској парцели број 7242 К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора,, носиоца пројекта „Боја“ доо Сомбор, Арсенија Чарнојевића бр. 16, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину

Званична интернет презентација