Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Радио-базне станице мобилне телефоније „НС2364_04 СО_Дорослово”, Сомбор К.П. 474, К.О. Дорослово на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“, д.о.о. Београд, потребна процена утицаја на животну средину

Званична интернет презентација