Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Комплекс објеката за складиштење житарица – доградња опремом за чишћење и сушење пољопривредних производа на катастарској парцели број 1622 К.О. Стапар, на територији града Сомбора,, носиоца пројекта Катанић Бранислава, Краља Петра I бр. 125 Стапар, није потребна процена утицаја на животну средину

Званична интернет презентација