Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2338_02 СО_Бездански пут“ Сомбор, на катастарској парцели бр. 14733/1, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

Званична интернет презентација