Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базна станица за мобилну телефонију „Бачки Брег“, на катастарској парцели бр. 1544, К.О. Бачки Брег, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Telenor“ д.о.о. Београд

Званична интернет презентација