Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базна станица за мобилну телефонију „Риђица“, на катастарској парцели бр. 1668, К.О. Риђица, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Telenor“ д.о.о. Београд

Званична интернет презентација