Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bački Monoštor -SO10/SOU10/SOO10“ на катастарској парцели бр. 1445, К.О. Бачки Моноштор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд

Званична интернет презентација