Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bezdan-SO08/SOU08/SOO08“ на катастарској парцели бр. 1901, К.О. Бездан, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Званична интернет презентација