Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Базна станица „СО – Стапарски пут (ИДЕА) УМТС“ СОУ101, СОЛ101, Сомбор, на катастарској парцели број 9321/7, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Званична интернет презентација