Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр1042 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Ковач Лехела, Николе Тесле 19, Дорослово

Званична интернет презентација