Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња, реконструкција, санација и адаптација пословне зоне у Сомбору, са бизнис инкубатором, хладњачом и кванташком пијацом – тржницом, на катастарској парцели број 9342/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1

Званична интернет презентација