Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Постројење за пречишћавање пијаће воде у Бачком Моноштору на кат. парцели бр.1532 КО Б. Моноштор и део приступног пута на кат. парцели бр.2658 КО Б. Моноштор на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Званична интернет презентација