Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио-базне станице на локацији „НС2326_01 СО_Сомбор_Матије_Гупца“ на адреси ул. Нике Максимовића 12, Град Сомбор К.П. 3410/1, К.О. Сомбор 1, ДЦС1800/УМТС2100/ЛТЕ1800 мреже јавних мобилних телекомуникација „Вип мобиле“ д.о.о. Београд, носиоца пројекта „Вип Мобиле“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, кога заступа „Кодар енергомонтажа“ д.о.о. Београд.

Званична интернет презентација