Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Фарма свиња „9.Maj“ Алекса Шантић на кат.парц. 2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 KO Чонопља, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о. Чонопља, Николе Тесле бр. 16 из Чонопље

Званична интернет презентација